قالب وبلاگ

بصیرت کرمانشاه
سیاسی،مذهبی،سال«اقتصادمقاومتی،اقدام وعمل 

بنام خدا      

جوابیه مقاله ای درسایت کرمانشاه پست:

هنگامی که دولت خاتمی با استفاده از نیروهای بظاهرتوانمند و نداشتن برنامه عملیاتی نتوانست کشور را به سمت توسعه هدایت نماید! اصولگرایان آنروز که آن زمان باانگ وبرچسب جناح چپ “محافظه کاران “می نامیدندومشهورکردند،درمنگنه سختی قرارداشتند، مجبورشدند،ورودنمایند،هم اینکه وارد حوزه هایی شوند که دولت خاتمی در آن حوزه ها به دروغ  “عدد و رقم و آمار” نشان می دهد!ودم از سخنان شفاف میزدند، سلیقه”هم حاکم بود،و بالاخص لایه هائی قابل حساب از ارزش های اسلامی هرروزکمرنگتروبنام سلیقه ومد” بخوردمردم دهند و اتفاقا"تریبون های بیان کننده برنامه های ضدارزشهای اسلامی هاآنها نیز از حاشیه امنیت برخوردار بودند.

آن زمان امت شهیدپرورومومن به ولایت فقیه واسلام ناب محمدی باتهمت هاوبرچسب  محافظه کاران، فقط موضوعات فرهنگی و به قول قرآن “ارزشی” را محور انتقادات شان به دولت خاتمی باآن همه رسوائی ازجمله دست دادن با زنان نامحرم و....قرار ندادند،بلکه روشی را در پیش گرفتند تا حکومت اسلامی واحکام قرآن” را بر سر کار بیاورند که از همان ابتدا در سال ۸۴ اعلام کنند: “مگه مشکل ما فقط اجرای کنسرت های موسیقی وترویج وتشویق بانوان به بی حجابی وکم حجابی…” و دولت خاتمی با همین فرمان جلو رفت،تاجائبکه صدای تمامی مراجع ومجتهیدان بنام رادرآورندوتعدادای ازدوستان خودشان نیزدست به انتقادازعدم تحقق توسعه اقتصادی وسیاسی و...زدندواکنون که از آن زمان مدتهاگذشته است وتاریخ گواه پناهنده شدن تعدادبیشماری ازدولتمردان خاتمی به غرب واقدام برعلیه اسلام وانقلاب رادرbbc/voa/cnnوهزاران سایت ورایانه ها وبرنامه های زنده تلویزیونی اجرا، که میتوان ازمهاجرانی،گنجی،عبدی.سروش .نوریزاد.کرباسچی.رسوائی کنفرانس ننگین برلین /تعلیق وتعطیلی تمامی علم ومکانهای انرژی هسته ای!!!تعدادی ازدفترتحکیم وحدت.حزب کارگزاران.جبهه ملی.،وتعدادی ازنمایندگان مجلس ششم مثل سلامتیان و... ازجمله خانم هایی مثل مهرانگیزکار که دربی بی سی کشف حجاب کردند.

در همین دوره بود که  همسرش، سیامک پورزند، با بیان مطالبی علیه جمهوری اسلامی برای یکی از نهاد جاسوسی آمریکا پناهندگی سیاسی گرفت و مهر انگیز کار هم به ینگه دنیا گریخت.

مهرانگیز کار هم اکنون به عنوان پژوهشگر در کالج مطالعات دولتی جان اف کندی در دانشگاه هاروارد مشغول به  فعالیت علیه جمهوری اسلامی  است و در میتینگ های سیاسی خصوصا پس از انتخابات ریاست جمهوری فعلانه حضور دارد. 

وبه ریش خاتمی وتمامی طرفدارانش خندیدندو..

فاطمه حقیقت جو 
وی نماینده اصلاحات در مجلس ششم بود که در جریان استعفای دسته‌جمعی نمایندگان مجلس پس از عدم موفقیت

 برای اجرای  اصلاحات مورد نظر خود و دوستان اصلاح طلبش در مجلس، استعفایش توسط اعضای این مجلس

در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۲ پذیرفته شد.


توضیح عکس:حقیقت جو(با چادر) نماینده اصلاح طلبان درمجلس ششم
توضیح عکس : حقیقت جو درآن سوی مرزها ودر کنار کریستین امانپور


فریبا داوودی مهاجر
توضیح عکس: داوودی مهاجر در زمان مسئولیت در نهاد دولتی اصلاح طلبان

توضیح عکس: فریبا داوودی مهاجر در حال دریافت یکی از چندین جوایز دلاری
 سایت های اصلاحات کشف حجاب داوودی مهاجر کسی که به قول خودش بیست و پنج سال چادر بر 

سر گذاشته را با شتابزدگی به تحلیل پرداختند اما واقعیت این است که این زنان تا هنگام حضور در ایران

 و در بین مردم به دروغ متوسل شده و اهداف خود را به کمک هم فکران اصلاح طلب خود چون زهرا شجاعی

 تا دور افتاده ترین روستاها رسوخ داده اند و این خیانتی است که اصلاح طلب ها به مدد دروغ در حق مردم

 متشرع ایران به کار بسته اند و با هیچ تحلیلی دروغ توجیه نمی شود. 

. ولی هیچگاه نه “دلواپسی” در مقابل امام خامنه ای وامت امام راحل ره پیدا شد، نه “نگرانی”، و نه “عذرخواهی”.وتااکنون که مجددا دولتی غیراصولگرا بر سر کار آمده، و طرحهای کلان  اقتصادی حاصل از عملکرد دولت اصولگرایان نیزکه بر همه عیان است،راقبضه وبنام خودشان افتتاح وآمارمیدهند واتفاقا" اصولگرایان برنامه ای برای توسعه و اقتصاد و سیاست خارجی کشور که مقبول مردم داشتندودارند،نه مثل اصلاح طلبان که حتی اعتقادبه پیروزی خودنداشتندواین نشان از بی برنامگی وسردرگمی آنهاست،که گاهی باسبدکالااهانت به عزت مردم کردندودوم باتوهین واهانت به گیرندگان یارانه قصدبرهم زدن وقطع یارانه وغصب آنرا نمایند.بله اصولگریان  دوباره راه و چاره ای برایشان باقی نمانده جز اینکه مانند دوران دولت خاتمی وارد حوزه های فرهنگی که دغدغه امام خامنه ای مدظله العالی وتمامی مراجع عظام شوند و انتقادات شان را در این حوزه ها متمرکز نمایند..راستی دراین مدت ازنظراقتصادی چکارمثبتی انجام داده اند؟ودرسیاست خارجی هم باپنهان کاری ودادن هزاران امتیازبه گروه 5بعلاه 1وعدم توضیح کافی به نمایندگان مجلس ومردم ازگناهان بزرگی است که هرگزبخشیدهنمیشود.حتی ظریف گفته اگر استیضاح شوم هم توضیح نخواهم داد.

مشاوران ومسئولین  دولت اصلاح گرا،روزی پیشنهادجایگزینی علامت شیروخورشیدبجای آرم هلال احمرودیگرروزحاج آقا که زمانی وزیراطلاعات دولت خاتمی بوده ازگفتن اینکه ما اول ایرانی بعد مسلمانیم.وهمچومشائی به ایرانیت خود ودوستانش درمقابل اسلام می بالنددرحالیکه روحانی ودرحالیکه خودراازکسوت شاگردان امام صادق ع میداتند.

ونویسنده مقاله میگوید:{{انتقاد از برگزاری کنسرت ها و ایراد به فعالیت فعالان فرهنگی که (متاسفانه )دولت نیز از آن حمایت می کند، اعلام “نگرانی”! و این قبیل اقدامات که تا به حال توسط اردوگاه اصولگرایان انجام شده و پس از این نیز شدت خواهد گرفت، هم می تواند نشانه “موفقیت” دولت در عملیاتی کردن برنامه هایش باشد و هم می تواند نشانه ناتوانی اصولگرایان از وارد شدن به حوزه های اقتصادی، که اولویت دولت و مردم است، باشد}.{سوال کدام موفقیت؟؟در عملیاتی کردن برنامه هایش است؟درحوزه اقتصادی که گرانی سربه فلک کشیده وافزایش حقوق برخی ازکارمندان وعدم افزایش بهتریت وموثرترین قشر پرکاربا شغل انباء یعنی معلمان وکارکنان آموزش وپرورش بعنوان مشت نمونه خواراست به حضورتان عرضه میدارم.!!!!!!!!!!

بله باید در انتظار گسترش انتقادات اصولگرایان در حوزه های فرهنگی بود، زیرا جز این چه می توانند بگویند؟ و اتفاقا" حرفهائی در سایر حوزه ها برای گفتن دارند.اگر اصولگرایان در حوزه های اقتصاد و سیاست خارجی حرف مقبولی برای گفتن  دارند ودرتمامی تریبونها وعملکرددولت قبل یرای همه نمایان شدو توانایی عملیاتی کردن آن را داشتند.ولی نتیجه ۸سال دولت احمدی نژادبخاطردوری ازولایت بمدت 11روز وگفتن وعمل کردن به همین ایرادهادراواخرعمردولتشان بودکه تعداد دوستداران وحامیانش کم شدندوبرای اصولگرایان فرقی ندارددولت وکلید دست کی است، بلکه عملکردومقایسه آن بااحکام نورانی اسلام است ومثل اصلاح طلبان نیستندکه تمامی فتنه ها وفسادهای دولتهای منتصب به خودشان راماست مالی وباافتخارازگند کاریهاشان حتی دفاع نمایند!!!!.واقعا"رو، رابرم که سنگ پای قزوین هم ازرورفته است.!

شادی صدر صدر  وکیل و روزنامه‌نگار فمینیست ایرانی و فعال حقوق زنان است. توضیح عکس: شادی صدر در خارج از کشور 

توضیح عکس: صدر در حال اعتراض به مسئولین ورزشگاه آزادی برای ورود ورزشگاه

 

معروف ترین زنان ایرانی که کشف حجاب کردند+عکس


  
معروف ترین زنان ایرانی که کشف حجاب کردند+عکس
مینا لاکانی:
 
معروف ترین زنان ایرانی که کشف حجاب کردند+عکس
مینا لاکانی متولد1351 تهران، بازیگر تئاتر و سینمای ایران بود که در سال 1373 برای بازی در فیلم دیدار، برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن جشنواره فیلم فجر شد. وی کار خود را با تئاتر آغاز کرد اما  آغاز فعالیت سینمایی او حضور در فیلم «پرواز را به خاطر بسپار» صورت گرفت.
از دیگر کارهای سینمایی او می ‌توان به جان سخت، دیدار، روز فرشته، زن شرقی و فیلم های تلویزیونی بگو که رویا نیست اشاره کرد. همچنین وی در سریال های تاوان، آخرین گناه، روزهای اعتراض و ترانهٔ مادری نیز حضور داشته است.
لاکانی چند روز پیش با شرکت در برنامه شباهنگ صدای آمریکا بدون حجاب حاضر شد و در مصاحبه با این شبکه خود را مبرا از حزب بازی خواند ولی مدعی شد به خاطر همبستگی با مردم، از ایران خارج شده است. لاکانی در این مصاحبه عدم حضورش در صدا وسیما را نه ضعف بازیگری و نامناسب بودن برای نقش، بلکه سیاسی خوانده است.

فریبا داوودی مهاجر

 
معروف ترین زنان ایرانی که کشف حجاب کردند+عکس
فریبا داوودی مهاجر کارشناس و مشاور دفتر مشارکت زنان اصلاحات، خبرنگار روزنامه های اصلاح طلب، مشاور رئیس جمهور در مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری (دولت خاتمی), مشاور وزیر علوم و مشاور وزیر ارشاد اسلامی دوران اصلاحات) بوده است.
وی پس از فرار به خارج و پناه بردن به دامن آمریکایی ها طی مصاحبه ای با یکی از شبکه های لس آنجلسی وقتی مجری از او سوال پرسید که چرا شما فقط جلوی دوربین روسری سر می کنید؟ گفت: من بنا بر مصلحت و شرایط قبلا در ایران حجاب داشتم ولی اعتقادی به آن ندارم.
 
خبرنگار از او خواست تا روسری اش را بردارد داودی هم مقابل دوربین تلویزیون حجابش را برداشت. وی این عمل را اعتراض به وضع موجود ایران می داند و از زنان ایرانی هم می خواهد که تجربه او را تکرار کنند.

فرناز قاضی زاده

 
معروف ترین زنان ایرانی که کشف حجاب کردند+عکس
فرناز قاضی‎زاده روزنامه نگار ایرانی و مجری شبکه تلویزیونی بی‎بی‎سی فارسی، متولد12 آذر 1353 در تهران است. قاضی‎زاده سال‎ها در روزنامه‎های ایرانی فعالیت کرد. او از سال 1375 کارش را در هفته‎نامه «خانه» آغاز کرد. بعد از آن در سال 1377 به روزنامه ایرانیان سپس به روزنامه زن رفت.
قاضی‎زاده همچنین سابقه فعالیت در روزنامه نشاط، جامعه روز،  آفتاب امروز، هم میهن (به مدیر مسئولی غلامحسین کرباسچی) و «یاس‎نو» را دارد. قاضی‎زاده در سال 1379 حتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به‎عنوان مجری در یک برنامه علمی به نام کاوش فعالیت می‎کرد. فرناز قاضی‎زاده در سال 1382، به‎همراه خانواده‎اش ایران را ترک کرده و به هلند و بعد از آن به انگلستان رفت.
 
در سال 2005 میلادی، قاضی‎زاده به‎همراه مسعود بهنود، نوشابه امیری، هوشنگ اسدی و حسین باستانی روزنامه اینترنتی روزآنلاین را راه‎اندازی کردند. در فوریه 2005 به‎عنوان تهیه‎کننده رادیو، به استخدام بی‎بی‎سی‎فارسی درآمد. در بی‎بی‎سی، قاضی‎زاده علاوه‎بر تهیه گزارش، به‎عنوان مجری برنامه‎های رادیویی کار کرد تا این‎که در سال 2009 به‎عنوان مجری تلویزیون فارسی بی‎بی‎سی کار خود را آغاز کرد.

گلشیفته فراهانی 
 

معروف ترین زنان ایرانی که کشف حجاب کردند+عکس
 
رهاورد (گلشیفته) فراهانی 19 تیر 1362 در تهران و در خانواده ای هنرمند متولد شد. پدرش بهزاد فراهانی بازیگر سینما و تئاتر کشور و مادرش فهیمه رحیم نیا فارغ التحصیل رشته هنرهای تجسمی است.
وی بازی خود را بازی در فیلم درخت گلابی در سال 1376 آغاز کرد. از دیگر فیلم های معروف او می توان به بوتیک، اشک سرما، ماهی ها عاشق می شوند، به نام پدر، گیس بریده، میم مثل مادر، سنتوری، همیشه پای یک زن در میان است، دیوار و درباره الی اشاره کرد.
گلشیفته فراهانی با خروجش از کشور حجابش را کنار گذاشت و سپس طی مصاحبه ای اعلام کرد که از حجاب متنفر است. فراهانی با بازی در فیلم های غیر اخلاقی هالیوود علاوه بر این که تمام راه های برگشت به ایران را به روی خودش بست باعث شد تا بسیاری از سینمادوستان کشور از وی به خوبی یاد نکنند.

فاطمه حقیقت جو

 
معروف ترین زنان ایرانی که کشف حجاب کردند+عکس
فاطمه‏ حقیقت‌جو  فعال سیاسی و نمایندهٔ اصلاح‌طلب دوره ششم مجلس شورای اسلامی در سال1347 در جنوب تهران به دنیا آمد. وی در جریان استعفای دسته‌جمعی نمایندگان مجلس پس از عدم موفقیت برای اجرای اصلاحات مورد نظر خود و دوستان اصلاح طلبش در مجلس، استعفایش توسط اعضای این مجلس در تاریخ 4 اسفند 1382 پذیرفته شد.
وی به بهانه ادامه تحصیلات از کشور خارج شد و ماهیت وابسته خود را به غرب و تفکرات سکولار آن در اجرای برنامه های برنامه های ضد ایرانی آمریکا و انگلیس نشان داد. فاطمه حقیقت‌جو که به همراه محسن کدیور و عطاءالله مهاجرانی مدیریت سایت ضدانقلاب جرس را برعهده دارند. او پس از فرار به خارج ابتدا چادر را کنار گذاشت و با توصیه دوستان آمریکایی هایش با کت و دامن در انظار عمومی ظاهر شد.
وی در مصاحبه ای با صدای آمریکا به تشریح نظرات سکولار خود درباره حجاب پرداخته و با بی ارتباط دانستن حجاب با عفت از همان مثال نخ نما شده که آدم باید دلش پاک باشد استفاده کرده و گفته است: این تصور غلطی است که برخی فکر می کنند اگر زنی حجاب نداشت از دایره پاکدامنی و عفت خارج شده است. من زنان بسیاری را می شناسم که حجاب ندارند اما عفیف هستند .

شادی صدر

 
معروف ترین زنان ایرانی که کشف حجاب کردند+عکس
شادی صدر متولد 1353 وکیل و روزنامه‌نگار فمینیست ایرانی و فعال حقوق زنان به شمار می آید. او در حدود پانزده سالگی با ماهنامه سروش نوجوان وارد حوزهٔ روزنامه‌نگاری شد، سپس با ماهنامه همشهری همکاری کرد. در دانشگاه رشته حقوق را انتخاب کرد و دبیر سرویس حقوقی روزنامه زن شد.
صدر به عنوان یکی از مخالفان جمهوری اسلامی مدتی است به آمریکا مهاجرت کرده و به دلیل سخنان ضدایرانی خود به بهانه دفاع از حقوق زنان جوایز متعددی را از نهادهای وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی دریافت کرده است، در جدید‌ترین اقدام خود دست به تاسیس یک سازمان جدید زده است.
«شادی صدر» که پای ثابت سخنرانی‌های ضداسلامی و ضدایرانی در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا است، پس از ناکامی در اجرای طرح «کمپین علیه حجاب» مدتی را سکوت کرده بود، با استفاده از یک بودجه هنگفت که منبع آن مشخص نیست، سازمانی را تحت عنوان عدالت برای ایران تاسیس کرده و به دنبال اجرای برنامه‌های ضدایرانی است.

مسیح علی نژاد 
 

معروف ترین زنان ایرانی که کشف حجاب کردند+عکس
 
معصومه علی‎نژاد قمی، معروف به مسیح علی‎نژاد در سال 1355 در بابل متولد شد. او روزنامه‎نگاری را از سال 1378 با روزنامه همبستگی آغاز کرد و بعد از آن با ایلنا همکاری کرد. از او در روزنامه‎های شرق، بهار، وقایع اتفاقیه، هم‎میهن و اعتماد ملی نیز نوشته‎هایی منتشر شده است.
علی‎نژاد به‎همراه عناصر افراطی و نفوذی مدعی اصلاح‎طلبی پس از فرار به آمریکا، معرکه‎گیر تجمعات 20-30 نفره ضد انقلاب در شهرهای واشنگتن، نیویورک و بوستون شد. در این تجمعات عناصری نظیر محسن سازگارا، فاطمه حقیقت‎جو، علی افشاری، علی‎اکبر موسوی خوئینی، محمد تهوری، احمد باطبی، مسیح علی‎نژاد و… حضور پیدا می‎کنند و ضمن معرکه‎گیری تلاش می‎کنند تا خود را نزد طرف آمریکایی، فعال و به درد بخور! نشان دهند.
 
این طیف همچنین پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و به‎ویژه در روزهای منتهی به 18 تیر، از سوی رسانه‎های بدنام غربی (صدای آمریکا، رادیو فردا، بی‎بی‎سی، گویانیوز، روز نت، رادیو زمانه و…) به عرصه فعالیت فراخوانده شدند تا به تحریک بی‎هزینه برای آشوبگری بپردازند. خبرنگار فراری نشریات زنجیره‎ای اصلاح‎طلب، اکنون در لندن اقامت دارد و با سایت جرس همکاری می‎کند.
به گزارش عصر امروز، به نظر می رسد چنین افرادی که سال ها تحت قوانین اسلامی و شرایط مساوی حقوق بشر در ایران فعالیت می کردند هرگز به عنوان یک ایرانی مسلمان دغدغه اعتلای ایران و اسلام را در سر نمی پروراندند و بیشتر به فکر ارضای امیال های شخصی خود بوده اند و از موضع گیری آنان پس از خروج از کشور نیز چنین بر می آید که مخالفتشان با جمهوری اسلامی نه یک مخالفت اصولی و دارای مبانی منطقی بلکه بیشتر مخالفتی از جنس غریزه های جنسی است. مخالفتهایی که تماما در یک کلام خلاصه می شود: چرا جمهوری اسلامی نمی گذارد ما لخت باشیم و در خیابانهای تهران خود را نمایش بدهیم؟

[ سه‌شنبه 6 خرداد 1393 ] [ 20:45 ] [ منتظر ] [ نظرات (2) ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
آخرین مطالب
موضوعات وب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 160760

ایران رمان