قالب وبلاگ

بصیرت کرمانشاه
سیاسی،مذهبی،سال«اقتصادمقاومتی،اقدام وعمل 

ظریفی برایم پیام داده است:

کم مونده سیما(تلویزیون)زیرنویس کنه:

ازقول ابوهریره ::قال رسول الله(ص):هرکس از دریافت یارانه انصراف دهد،اول ازهمه وارد بهشت میشود!!!!!!!!!

توضیح:

قانون یارانه درزمان دولت هاشمی تصویب شدودل وجرائت اجرای آنرانداشتند،حتی دولت خاتمی ، همچنین تازمان دولت احمدی نژاد،البته هرقانونی دارای اشکالاتی دراجراوموارددیگرداردکه مجلس وظیفه داردبرای جلوگیری ازسوءاستفاده افرادسودجوواجراءبهینه آن تمهیداتی با وضع قوانین واضح وبدون تفسیرهای مختلف تدوین وتصویب نماید.مثلا"ایرادآقای روحانی وافرادهمفکرش این بود که از نزدیک به یک میلیون شناسنامه مردگان برای گرفتن یارانه استفاده کرده اند.حالا بگذریم که صحت وسقم این مطلب درهیچ دادگاهی تاکنون ثابت نشده است.بفرض محال اینکه صحیح باشد.البته هرفردعاقلی میداندبا تصویب یک قانون برای متخلفان ودستورسریع برای رسیدگی به مدارک ثبتنام کنندگان قبلی باهمکاری اداره ثبت احوال براحتی میتوان سره رااز ناسره سوا وخائنین رابدست قانون وقوه قضائیه داد.

ازطرفی طبق قانون یارانه هابا اجرانمودن قیمت واقعی اجناس وندادن یارانه به دلالان وصاحبان کارخانه های واردکننده یا تولیدکننده،یارانه رابه مردم بدهندتاخودشان باصرفه جویی ومدیریت نحوه استفاده صحیح از آب ،نان،برق،بنزین،انواع واقسام خوردنی هاودیگروسایل لوکس ومجلل بتوانندمبلغی نیزبرای خودشان پس اندازنمایند.

بنظراینجانب یارانه حق مسلم تمامی ایرانیان کم درآمدیامتمکن است.حالااگر با این تشویق ها پولداران مرفه وبی نیازکه ازخوددولت ورئیس جمهورمحترم بایدشروع شودتاتمامی کسانی که دارای باغهای

پسته ومرکبات،کارخانه ها ودانشگاه ها واستاتیدو....که جمعا"25درصدجامعه مردم راشامل میشود ، البته بصورت خوشبینانه وتخمینی است.آماردقیق آنرابراحتی دولت میتوانداحصاءنماید.

مجلس میتواندبرای صاحبان زروزوروتزویرقانونی مبنی برقطع یارانه متخلفین ازاین قشر راوضع نماید.

بعدازحماسه سیاسی ،حالانوبت حماسه اقتصادی است.ولی واما بامدیران جهادی نه مدیرانی که دراول سال نو مدیراول به شمال ومدیربزرگ دوم به کیش برای تفریح واستراحت میروند ودیگر وزراهم به جاهای خوش آب وهوا رفته وبعضی از آنها دارای چندپست کلیدی ومهم هستندوازقدیم میگویندبا یکدست نمیتوان دوهندوانه را برداشت مگر ازقوم فارسان نباشید وازقوم ترکان باشید.!!!!

القصه بنابروظیفه شرعی وانسانی امربه معروف نهی ازمنکر یاهمان انتقادروشنفکران قصدتذکرداشتم.

واگردرجائی ازطنزاستفاده نمودم.ببخشیدقصد توهین نداشته ومقصود(فذکران ذکرتنفعع المومنین)

والسلام

[ جمعه 15 فروردین 1393 ] [ 20:05 ] [ منتظر ] [ نظرات (1) ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
آخرین مطالب
موضوعات وب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 160760

ایران رمان