قالب وبلاگ

بصیرت کرمانشاه
سیاسی،مذهبی،سال«اقتصادمقاومتی،اقدام وعمل 


سلام
دیشب بیش ازسه بارپیامک تبریک سال نوتوسط رئیس جمهورروحانی ازطریق تلفن همراه برایم ارسال شد.ازدیگران هم پرسیدم آنهاهم تائیدکردندکه بعله...
ناگهان ازمغزم سوالی بسرعت عبورکرد!!!راستی این پیامک برای 70 تا80میلیون ایرانی ارسال شده وبعضا""هم چندبارتکرارشده است.هزینه اش چقدرمیشه؟وازجیب کی پرداخت میشه؟البته این کاردرنوع خودش ابتکاری جدیدبود.وتاحدودی تحسین وتشکری باید کرد.اما،ولی مگر20دقیقه بعدازشبکه های سراسری ،آنهم درچندنوبت پیام تبریکشان پخش نمیشود؟؟؟؟این همه هزینه واسراف برای چه بود؟شایدبیسوادم وبایدهیس ودیگرهیچ!!!
درپیامش گفت ماتحریم ها رامتوقف کرده ایم!!مگرچندروزپیش اوباما(نیست)تمامی تحریمهاراتائیدوتجدیدنکرد؟؟؟شایدمن یاما خواب بودیم؟؟شاید... هرکاری بکنی چپی راست نمیشه.نمیشه اگرهم بشه کارگزارمیشه!!!!!ای آقابمن چه ؟بتوچه؟به اوچه؟ به این چه؟به هیچکس چه؟؟؟؟صلاح مملکت خویش راخسروان دانند.مانه خسرویم ونه ان!!راستی توجه کردی درپیامش نامی ودعائی وتشکری از رهبرنشد ونبرد.فعلا"که وضع اقتصاد وفرهنگ وروابط خارجه بسیارطوفانی همراه باوزش شدیدبورانهای جهانی وباقرص کریبا2بروبجنگش شایدتسکین بدهندآلام مردم بینوارا......گمان نکم فلانی

[ جمعه 1 فروردین 1393 ] [ 09:30 ] [ منتظر ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
آخرین مطالب
موضوعات وب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 160760

ایران رمان